Chính sách bảo mật

Bình Luận trên TDTC

 • Thông tin bình luận gồm nội dung, địa chỉ IP và user agent được thu thập để phòng chống spam.
 • Chúng tôi sử dụng Gravatar để hiển thị ảnh tiểu sử, dựa trên một chuỗi ẩn danh từ email của bạn.

Về Hình Ảnh Được Tải Lên

 • Khuyến cáo không tải hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) để tránh rò rỉ thông tin vị trí.
 • Ưu tiên tải lên hình ảnh dưới dạng .JPG, .JPEG, .PNG.

Sử Dụng Cookies

 • Cookies sẽ được lưu khi bạn đăng nhập hoặc bình luận, giúp tiết kiệm thời gian trong các lần truy cập tiếp theo, tồn tại trong 1 năm.
 • Một cookie tạm thời sẽ được tạo khi truy cập trang đăng nhập để kiểm tra khả năng hỗ trợ cookie của trình duyệt, không chứa thông tin cá nhân và tự động bị xoá khi bạn đóng trình duyệt.
 • Cookies lưu thông tin đăng nhập và cài đặt hiển thị: thông tin đăng nhập trong hai ngày, cài đặt hiển thị trong một năm. Nếu chọn “Nhớ tôi”, thông tin sẽ được lưu trong hai tuần. Khi thoát tài khoản, cookie đăng nhập bị xoá.
 • Một cookie bổ sung cho việc sửa hoặc công bố bài viết sẽ tồn tại trong 1 ngày.

Nội Dung Nhúng từ Trang Web Khác

 • Bài viết có thể chứa nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh). Các trang web này có thể thu thập thông tin, sử dụng cookie, và công cụ theo dõi của bên thứ ba.

Cam Kết Bảo Mật từ TDTC

 • Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin người chơi với bên thứ ba, kể cả yêu cầu từ chính phủ, và tuân thủ quy định bảo mật.

Quyền Của Bạn Đối Với Dữ liệu Cá Nhân

 • Yêu cầu xuất hoặc xóa dữ liệu cá nhân mà TDTC.SITE lưu trữ, trừ thông tin cần thiết vì lý do pháp lý, bảo mật hoặc quản trị.
 • Thông tin cá nhân trong bình luận hoặc siêu dữ liệu được lưu trữ vô thời hạn.
 • Nếu bạn có tài khoản, thông tin cá nhân trong hồ sơ có thể được xem, chỉnh sửa hoặc xóa bất cứ lúc nào.
 • Dữ liệu khách hàng không phải thành viên được kiểm tra bởi hệ thống phát hiện spam tự động. Hãy đảm bảo bình luận đúng trang và không tiết lộ thông tin cá nhân.